ޚަބަރު

ކައުންސިލްގެ ޚަބަރު

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

މިއިދާރާއިން އިޢުލާން ކުރި އިއުލާން ނަންބަރު (IUL)415-HR/415/2021/114 A2 މަޤާމުގެ ޝީޓު މިއިޢުލާނާ އެކު އާންމުކުރަމެވެ. A2 ޝީޓް އާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 26 ނޮވެންބަރު...

Read more

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމަތު ސާފްކުރުން ( ސަންގްމަރުހިލަ)

އިޢުލާން ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން             މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އޮފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއިގުޅޭ...

Read more
Page 1 of 6 1 2 6